Untitled Document
Data pl v0.2 - by KESS Dzisiaj jest roda, 12 czerwca 2024 r. 164 dzie roku
 
Untitled Document

Untitled
 Untitled
Strona główna
Ogłoszenia
Struktura organizacyjna
Statut
Regulamin
Władze MZD
Zamówienia publiczne
Przetargi Ogłoszone
Przetargi zakończone
Bieżące utrzymanie dróg
Wnioski i formularze
Wykaz ulic
Wykaz rad osiedli
Oferty pracy
Kasa MZD
Strefa Parkowania
Kontakt
 MZD - Jak załatwi sprawę
 
Wnioski i formularze  
 
 
 
Wniosek o zamieszczenie reklamy w pasie drogowym
Wniosek o zajęcia pasa drogowego
Oświadczenie na opłaty za wbudowanie urzadzenia w pas drogowy
Stawki za zajęcia pasa drogowego
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego -  umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Wniosek lokalizacyjny
Wniosek o wydanie zgody na budowę, przebudowę wjazdu
 
  Miejsce składania wniosków:
  Miejski Zarząd Dróg
ul. Zamenhofa 2b
63-400 Ostrów Wielkopolski
 
 
-wstecz-
 
   
 
 
Untitled Document
 
Untitled Document


Copyright MZD 2009