Untitled Document
Data pl v0.2 - by KESS Dzisiaj jest niedziela, 20 wrzenia 2020 r. 264 dzie roku
 
Untitled Document

Untitled
 Untitled
Strona główna
Ogłoszenia
Struktura organizacyjna
Statut
Regulamin
Władze MZD
Zamówienia publiczne
Przetargi Ogłoszone
Przetargi zakończone
Bieżące utrzymanie dróg
Wnioski i formularze
Wykaz ulic
Wykaz rad osiedli
Oferty pracy
Kasa MZD
Strefa Parkowania
Regulamin
Biuro obsługi
Opłaty
Plan strefy
Kontakt
 
Strefa Płatnego Parkowania  

 
Opłaty
 
Opłata za jednorazowy postój w SPP wynosi:
 
    za pierwszą godzinę parkowania 2,00 zł  
    za drugą godzinę parkowania 2,40 zł  
    za trzecią godzinę parkowania 2,80 zł  
    za czwartą i każdą następną godzinę parkowania 2,00 zł  
       
 
Opłata abonamentowa zwykła za postój wynosi:
 
    za okres jednego tygodnia 60,00 zł  
    za okres dwutygodniowy 96,00 zł  
    za okres jednego miesiąca (od dnia X danego miesiąca do dnia /X-1/ miesiąca następnego) 176,00 zł  
    dla mieszkańca Strefy Płatnego Parkowania - za okres jednego miesiąca kalendarzowego 12,00 zł .  
       
 
Opłata za parkowanie na wydzielonych stanowiskach postojowych zastrzeżonych znakiem P-20 (tzw. koperta) i znakiem D-18a na prawach wyłączności, wynosi miesięcznie:
 
    za okres 8 kolejnych godzin w ciągu doby 352,00 zł  
       
 
Opłata abonamentowa za postój pojazdu osoby pracującej w Strefie Płatnego Parkowania lub osoby posiadającej nieruchomość w Strefie Płatnego Parkowania wynosi:
 
    za okres jednego tygodnia 40,00 zł  
    za okres dwutygodniowy 50,00 zł  
    za okres trzytygodniowy 60,00 zł  
    za okres jednego miesiąca (od dnia X danego miesiąca do dnia /X-1/ miesiąca następnego) 70,00 zł  
    za okres 1 kwartału . 200,00 zł  
       
 
Opłata dodatkowa za nie uiszczenie opłaty za parkowanie wynosi:
 
    uiszczona w ciągu 3 dni od daty nieopłacenia postoju , 15,00 zł  
    uiszczona po terminie określonym w pkt 5a , 50,00 zł  
    nie uiszczone opłaty dodatkowe w terminie 9 dni od dnia zdarzenia (wystawienia wezwania - raportu) podlegają egzekucji administracyjnej wraz z należnymi kosztami takimi jak: koszt upomnienia.  
       
 
Stawką zerową opłaty parkingowej objęte są postoje:
 
    pojazdów pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodno- kanalizacyjnego, itp. podczas usuwania awarii,  
    pojazdów osób niepełnosprawnych posiadających uprawnienia określone w art. 8 ustawy prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997 r., (tj. 2003 r. Dz.U. Nr 58 poz 515 ze zmianami), posiadający legitymację potwierdzającą to uprawnienie, lecz tylko na wyznaczonych dla nich miejscach,  
    taksówek na wyznaczonych dla nich miejscach do postoju między znakami D-19 (Postój taksówek) i D-20 (Koniec postoju taksówek),  
    pojazdów publicznej komunikacji zbiorowej, zatrzymujących się na wyznaczonych dla nich przystankach,  
    pojazdów jednośladowych,  
    samochodów służbowych UM,  
    samochodów służbowych Starostwa Powiatowego,  
    samochodów służbowych Straży Miejskiej.  
       
 
Opłata abonamentowa za postój pojazdu osoby niepełnosprawnej o znacznym stopniu niepełnosprawności, pozostającej w związku z dysfunkcją narządów ruchu, wynosi:
 
    za okres jednego miesiąca (od dnia X danego miesiąca do dnia /X-1/ miesiąca następnego) 10,00 zł  
    za okres jednego roku 100,00 zł  
     
 
-wstecz-
 
Untitled Document
 
Untitled Document


Copyright MZD 2009